Schemagi: Lägger tiden på rätt saker!

Under Venture Arena 2011 kom Lena Lyckenvik i kontakt med Schemagi och blev styrelseordförande på Schemagi.

Att planera arbetstider för vård- och omsorgspersonal är en stor utmaning där hänsyn ska tas både till mjuka värden som personalens önskemål och patienternas behov, och till hårda värden som lagar och kompetensnivåer. Rätt person måste finnas på plats vid rätt tidpunkt.

Elina Rönnberg, som disputerat inom optimeringslära, är uppvuxen i en familj där många jobbade inom vården och hon hade sett hur jobbigt och energistjälande schemaläggningsarbetet är. Samtidigt finns det ett komplicerat matematiskt problem kopplat till schemaläggning – det är så extremt många parametrar att ta hänsyn till. Den kombinationen tilltalade Elina som 2006 tillsammans med matematikprofessor Torbjörn Larsson inledde ett forskningsprojekt om schemaläggning. Efter några år kändes det att det fanns bärkraft i idén och ytterligare en tid senare tog Katarina Nyhammar över VD-posten för att avlasta forskarteamet Elina och Torbjörn (som fortfarande är huvudägare i Schemagi).

Istället för att säga när man vill jobba talar man om när man vill vara ledig.
Lena Lyckenvik, styrelseordförande Schemagi

Under Venture Arena 2011 kom Lena Lyckenvik i kontakt med Schemagi och blev företagets styrelseordförande.

– Jag tilltalades av kombinationen av teknik och innovativ verksamhetsutveckling, och så är det väldigt konkret– inget flum! Vi tar hand om hela funktionen för schemaläggningen. Det är inte ett planeringsverktyg våra kunder köper av oss utan en tjänst. Fortfarande finns det många som sitter med papper och penna eller Exceldokument och sliter med schemaläggning. Kvalificerad vårdpersonal tvingas lägga massor av tid på fel saker – tid som hade kunnat läggas på patienterna istället.

I Schemagis system lägger personalen in fakta om sig själva som har betydelse för schemaläggningen. Någon kanske är utpräglad morgonmänniska, en annan frånskild och har barnen varannan vecka, en tredje går på buggkurs på tisdagkvällar.

– Istället för att säga när man vill jobba talar man om när man vill vara ledig, berättar Lena Lyckenvik.

Schemagi är dessutom lite speciellt i och med att företaget har kvinnor på nästan samtliga ledande poster; grundare, VD och styrelseordförande.

Hoppa till verktygsfältet