Spotscale: Venture Arena ledde till bolagsutveckling

Spotscale är grundat av Ludvig Emgård och har som affärsidé att göra 3D-modeller av byggnader för olika tillämpningar. Det kan till exempel handla om en fastighetsägare som behöver kunna visualisera sitt fastighetsbestånd eller en arkitektfirma som behöver kunna visa hur en ny byggnad passar in i det omgivande landskapet.

Spotscale har presenterat två gånger på Venture Arena. Första gången Ludvig presenterade var 2013 och då var Spotscale ett relativt ungt bolag. ”Jag var nästan själv i bolaget, jag var VD, säljare, administratör och till min hjälp hade jag en utvecklare på deltid.” säger Ludvig och fortsätter: ”Första gången på Venture Arena så trodde jag att jag behövde en VD-typ.” Men det Ludvig och Spotscale hittade var en ung säljare som på kort tid kunde gå in och börja jobba med Spotscale.

Spotscale fortsatte att bygga team och har tagit in ytterligare personer i olika befattningar. Bolaget har betalande kunder och flera av dessa är viktiga för att få proof-of-concept för Spotscales teknik. ”Vi har kommit en bra bit på vägen i vårt bolagsbyggande, men man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka,” säger Ludvig.

På frågan om varför Spotscale deltog två gånger på Venture Arena svarar han: ”En anledning är ju naturligtvis att söka efter nyckelpersoner, men en annan minst lika viktig anledning är att skapa en riktigt bra publik presentation. Det utvecklar bolaget. Många ser ju bara presentationen på själva Venture Arena, men förberedelserna börjar flera veckor innan och det arbete man lägger då har man tillbaka både i kommunikationen med kunder och med potentiella investerare.”