Schemagi: hjälper kunder lägga tid på rätt saker

En spännande matematisk utmaning som kombinerades med de stora utmaningar som finns för schemaläggning inom vård och omsorg. Det satte igång två personers fantasi och ledde till en framgångsrik affärsidé, Schemagi, som idag drivs av två drivna entreprenörer

Att planera arbetstider för vård- och omsorgspersonal är en resurskrävande uppgift med stora utmaningar, där många faktorer ska vägas in. För att lägga ett bra schema ska både mjuka värden som exempelvis patienternas behov och önskemål, och hårda värden som lagar och kompetensnivåer hos personalen tillgodoses. Rätt person ska finnas på plats vid rätt tidpunkt.

Elina Rönnberg, en av grundarna till Schemagi, har en forskarbakgrund inom optimeringslära och är uppvuxen i en familj där många arbetade inom vården. Hon hade sett hur jobbigt och energistjälande schemaläggningsarbetet är. Samtidigt finns det ett svårt och komplicerat matematiskt problem kopplat till schemaläggning – det är så extremt många parametrar att ta hänsyn till. Den kombinationen tilltalade Elina som 2006 inledde ett forskningsprojekt om schemaläggning tillsammans med matematikprofessor Torbjörn Larsson.

Forskningsprojektet växte till en affärsidé

Hälsans nya verktyg hjälpte till att testa lösningen som forskarteamet tagit fram, tillsammans med andra aktörer som Vinnova, Almi och Innovationsbron fick affärsidén stöd vid uppstarten. Ett pilotprojekt inleddes med ett urval omsorgschefer inom Norrköpings kommun och visade lyckade resultat. Det nystartade bolaget drev Elina som oavlönad VD i Schemagi under 2010, parallellt med sina studier. Ett år efter uppstarten kändes det att det fanns bärkraft i affärsidén och Katarina Nyhammar tog över VD-posten. Katarina har två bolagsresor bakom sig sedan tidigare och gillar att få en idé i rullning. ”Jag tilltalades av det kompetenta teamet och den genuina och starka idén. Det handlade om avancerad teknik men inom ett område som jag kunde relatera till” säger Katarina. Bolaget fortsatte att växa och under hösten 2012 på Venture Arena kom Lena Lyckenvik i kontakt med Schemagi och är idag företagets styrelseordförande. – ”Jag gillar tillväxtresor, säger Lena. Schemagi har funnits i några år och det har varit en lärorik resa, där vi har arbetat hårt för att utveckla produkten efter kundbehovet. Jag tilltalades av kombinationen av teknik och innovativ verksamhetsutveckling, och så är det väldigt konkret som kan göra stor nytta.”

Schemagi är idag unika

Idag är Schemagi unika och ensamma i sitt kundsegment. ”Vi tar ett helhetsgrepp om hela funktionen för schemaläggningen. Det är alltså inte ett planeringsverktyg våra kunder köper av oss utan en tjänst, där vi erbjuder analyser och beräkningar för att ge beslutsunderlag och stöd i bemanningsstyrningen. Vi arbetar i nära samarbete med kunden, på alla nivåer för att kunna adressera det som är det verkliga problemet”, säger Lena. Fortfarande idag, 2015, finns det många som sitter med papper och penna eller Exceldokument och sliter med schemaläggning. Kvalificerad vårdpersonal tvingas lägga tid på fel saker – tid som hade kunnat läggas på patienterna istället. ”Vi arbetar nu hårt med att utveckla vår tjänst och att få ut delar av vårt matematiska verktyg, som kan underlätta arbetet ännu mer när våra kunder ska ta fram det optimala schemat”.

Matchningen på Venture Arena har haft stor betydelse för Schemagi och att få in erfarna kompetenser i bolaget. ”Jag ser inte mig själv som nån superentreprenör”, säger Katarina, ”men Lena hörde en gång definitionen på ordet entreprenör som ”en person som ser och förverkligar affärsmöjligheter”. Och beskriver man det på det sättet är både jag och Lena definitivt en entreprenör, bara inte stöpt i den vanligaste formen!”