Responsive: En Advisory Board som ger mothugg

Responsive letade efter en väg framåt, från timkonsulting, till andra sätt att verka. Lösningen blev en Advisory Board bestående av erfarna personer som kunde fungera som bollplank.

Responsive är ett konsultföretag inom systemutveckling som utvecklar och förädlar sina kunders utvecklingsverksamhet genom att tillföra kompetens, kunskap, utbildning och kapacitet. Responsive startade i slutet av 90-talet och var pionjärer inom agil utveckling, även om begreppet agil utveckling knappt var uppfunnet då.

”När en organisation vill bli bättre gör man ofta en förändring som siktar på ett nytt tillstånd, hur vi nu tror att det borde vara. Vi på Responsive menar att förändring är det naturliga tillståndet. Våra kunder blir bättre genom att vi hjälper dom att organisera sig och att arbeta på ett sådant sätt att ständiga förändringar blir en självklarhet, ett naturligt sätt att jobba. I en sån miljö frodas inspiration, kunskap och kreativitet. På det sättet kan våra kunder skapa den bästa tänkbara lösningen, inom ramen för det möjliga.” säger Thomas Nilsson, en av grundarna till Responsive.

På jakt efter förändringar
”Vi var väl lite som skomakarens barn”, skrattar Thomas, ”Vi har drivit bolaget i över femton år, vi har långsamt expanderat och det har gått bra. Men vi kände att vi behövde inspiration för att utvecklas vidare, att bli något mer än ett konsultbolag. Därför bestämde vi oss för att presentera på Venture Arena.”

Bolagen som presenterar på Venture Arena söker oftast VD eller styrelse, men Responsive letade efter en väg framåt, från timkonsulting, till andra sätt att verka. Lösningen blev en Advisory Board bestående av erfarna personer som kunde fungera som bollplank. Redan innan Venture Arena hade Responsive identifierat personer till sin Advisory Board, men det fanns luckor att fylla för att få ett komplett team. På Venture Arena hittade bolaget de saknade pusselbitarna.

Lärorikt för alla
Hur har det gått då? ”Det har varit jobbigt men lärorikt för alla. Erfarenheten från andra branscher som deltagarna i vår Advisory Board bidrar med har ett mycket stort värde. Men den stora nyttan är nog att vi har tvingas förklara för några som inte tänker som vi. Det har gjort att vi utvecklas, som personer och bolag. Vi har blivit mycket tydligare i våra strategier och budskap.” säger Thomas, och han fortsätter ”Jag tror att vi alla har lärt oss av varandra.”