Nordic Energy Audit: En ny delägare

Nordic Energy Audit har utvecklat Sveriges första standardiserade energikartläggningsverktyg för industrin. Matchning som gjordes på Venture Arena kommer att leda till ökad försäljning i bolaget.

Nordic Energy Audit är ett ungt företag i energibranschen. Man inriktar sig mot att ge företag och fastighetsägare möjlighet att kartlägga sina energibehov, analysera behoven och föreslå och genomföra åtgärder.

Företaget har utvecklat Sveriges första standardiserade energikartläggningsverktyg för industrin. Mjukvaran Nordenaudit 2.0 är utvecklad vid Linköpings Universitet och minimerar kostnaderna för datainsamlingen vid en energikartläggning. Nordic Energy Audit har även Nordens största databas för industriella energieffektiviseringsåtgärder. Med NEAD (Nordic Energy Audit Database) erbjuds mer än 2 600 konkreta förslag från verkliga åtgärder med en total energibesparing på 1 TWh/år (drygt 50 000 villors årsenergianvändning).

Grundarna hade efter ett par års utvecklande och sina första kundkontakter konstaterat att de behövde bli fler personer i företaget. Efter kort funderande så bestämde man sig för att delta på Venture Arena. Första steget var att bestämma vilken funktion och egenskaper den nya personen skulle ha. Vad man är ute efter för få den där extra skjutsen i företaget som man så väl behöver. Venture Arenas förberedande processer kom väl till pass.

Efter en noggrann förberedelseprocess presenterade man så företaget på Venture Arena. Strax innan hade en person, Tomas, tagit kontakt med Jonas Nilsson på InnovationskontorEtt och anmält sig till eventet. Tomas är en person som letat aktivt efter projekt att engagera sig i. Efter hans besök på Venture Arena var han full av inspiration och hade valt ut flera bra bolag från Venture Arena. Till slut fastnade han för Nordic Energy Audit!

Tomas har kompletterande kunskap till grundarna och detta kom direkt till nytta i diskussioner med företagets kunder. Grundarna är nöjda och ser att detta kommer att leda till ökad försäljning. Eftersom grundarna ännu inte hade skapat sig erfarenhet när det gäller att ta in nya personer i företaget så stöttade InnovationskontorEtt i processen att matcha Tomas med Nordic Energy Audit.