Minovi + Linkura = framgång

Ibland är det så enkelt, men samtidigt så svårt, att det som två bolag inte kan åstadkomma var för sig, kan de nå tillsammans. Som när det unika mätverktyget från Minovi kopplades samman med coachpaketet från Linkura.

Det är en upptagen men numera ganska avslappnad Jeanette Nordgren som berättar den dramatiska historien om två olika bolag i samma bransch och samma stad som båda kämpade för sin överlevnad – till den dag de insåg att de skulle slås samman. Och från den stunden har allt vänt.

– Ja, det är nu som det har lyft! Det är nu som vi hittat det unika erbjudandet och kan se att våra hopslagna tjänster har en plats på marknaden.

Företagen hette Minovi och Linkura. Minovi hade en unik mätare av fysisk aktivitet (ett mobilt EKG om man så vill) och Linkura hade ett antal tjänster för rådgivning kring kost och motion.

– Minovi spåddes en lysande framtid när aktivitetsmätaren lanserades för några år sedan. Att kunna mäta all fysisk aktivitet, inte bara en löprunda eller ett gympapass utan också den vardagliga motion som vi får när vi går runt på jobbet, städar, skottar snö eller arbetar i trädgården, ja, det såg nog alla möjligheterna med. Det var ju ett utmärkt sätt att kunna påverka människor att till exempel gå hem istället för att ta bussen.

Men samtidigt som Minovi satsade friskt på konsumentmarknaden började diverse appar till smartphones och andra träningsverktyg dyka upp som i princip gjorde samma jobb, om än mycket enklare. Minovis mätare blev inte tillräckligt attraktiv i konsumenternas ögon. Därför bytte bolaget fokus och vände sig till företag som behövde ett friskvårdsverktyg.

– Det uppfattades nog som en bättre version av stegräknare. Men fortfarande fanns ingen tjänst för att hjälpa användaren att finna motivationen till att träna eller röra på sig mer.

De företag som köpte verktyget till sina anställda fick några tämligen enkla kurvor som visade vilken aktivitet de anställda haft, men ingen ytterligare hjälp. Linkura å sin sida hade en avancerad coachtjänst – men inte någon mätare.

Att lyckas eller lägga ner
I det läget steg Jeanette Nordgren in som VD i Minovi, samtidigt som en analys av mätarens framtid gjordes; vilken marknad och vilka konkurrenter som fanns och vilka möjligheter var att utveckla mätaren.

– Vi rörde oss redan i marknaden för Företagshälsovård och konstaterade att hälsoundersökningar är en enorm volymprodukt, men att företagen som köper tjänsterna har börjat tröttna eftersom de inte får ut så mycket av sina satsade pengar. De får en bild av hälsoläget bland de anställda men inga direkta verktyg att förbättra det.

– Vi såg också Minovi och Linkura behövde varandra för att överleva. Var för sig kunde vi inte få tag i kapital för att kunna utveckla vårt erbjudande. Så vi tog det som var gemensamt i våra koncept, formade om det till ett livsstilsprogram som inte bara upptäcker ohälsa utan också åtgärdar det med hjälp av tränings- och kostråd. Det unika är att vi erbjuder rätt verktyg hela vägen från identifiering av ohälsa till faktiska åtgärder.

I augusti 2013 slogs bolagen samman under namnet Linkura. I samband med det gick det fort både med att hitta nya pengar och att utveckla tjänsterna (livsstilsenkät, -analys och –coach) och integrera dessa med mätverktyget.

– Det var ett konkret ”kavla upp ärmarna-läge” och att vi sitter här nu och tror på en bra framtid visar att svett och tårar faktiskt ger resultat.

– I ett sådant tuff läge som vi var i måste alla inblandade, från ägare till anställda, vara beredda på att släppa på prestigen göra det man kan för att vända på situationen. Man är inte högavlönad i ett startupföretag, så det måste finnas en helt annan drivkraft. Och den kom fram nu.

Full fart framåt
Under hösten har en massiv marknadsföring genomförts där alla möjliga kunder identifierats och kontaktats och Jeanette Nordgren har tagit rollen som sälj- och marknadsansvarig i det nya bolaget.

– Vi har gjort över 80 kundbesök och vi närmar oss de första färdiga kunderna. Samtidigt tittar vi också på att ingå helt eller delvis i andra aktörers erbjudande.

– Nästa steg, som inte är långt borta, är att utveckla mätardelen till att inte bara registrera och analysera fysisk aktivitet utan också stress och sömn.

– Det finns ingen av våra konkurrenter som är så heltäckande och utöver den stora marknaden i Sverige ser att den kan vara ännu större internationellt, till exempel i norra Europa, Storbritannien och USA. Hur vi ska ta oss ut dit är nästa steg att fundera på. Det allra viktigaste just nu är att ha kunder i Sverige till våren! I så fall har vi gått från nästan nedläggning till framgång på ett år!