Matchning med känsla och affärsmässighet

På Venture Arena sökte Pariception en person med affärsmässighet och erfarenhet av bolagsbyggande och då fick Elisabeth Wedenberg, som har ett stort intresse för produkter för hörselskadade, upp ögonen för dem.

Elisabeth Wedenberg driver sedan några år en egen juristbyrå med 4 anställda. Som jurist blir man ofta inkallad som bollplank till styrelser och hamnar då i styrelselika situationer. I kombination med att bygga upp sin egen firma föddes Elisabeths intresse för att ta uppdrag som extern styrelseledamot och hon gick därför Handelskammarens styrelseutbildning.

Pariception drivs av ett forskarteam i Örebro som har utvecklat produkter för dövblinda. På Venture Arena under våren 2015 sökte företaget en person med affärsmässighet och erfarenhet av bolagsbyggande. Elisabeth Wedenberg fick upp ögonen för Pariception, vilket ledde till att Elisabeth gick in som extern styrelseledamot.

Elisabeth beskriver det så här: ”Produkter för hörselskadade ligger mig väldigt varmt om hjärtat! Mitt största bidrag till Pariception är affärstänk och naturligtvis juridisk kompetens. Men för att det ska fungera så krävs det givetvis att man känner för företaget och att man känner för produkterna, det är det som gör denna matchning så bra.”

Elisabeth är uppvuxen med en förälder som är döv, hennes pappa Staffan var döv, vilket ledde till att Elisabeths farfar, Erik Wedenberg började forska på hörselskadade och blev professor på området. Han ville förebygga hörselskadades negativa sociala effekt och han har haft en betydande roll för hur vuxna dövas liv har gestaltat sig. Bland annat grundade han Wedenbergs skolor som på 1950-talet lärde ut att läsa på läpparna.

En matchning på Venture Arena tar normalt mellan ett halvår till ett år. En av anledningarna är att både bolag och den person som ska gå in i bolaget behöver viss tid för att känna in varandra. Det måste finnas en matchning både vad gäller kompetens och känsla. Matchningen mellan Pariception och Elisabeth Wedenberg är ett exempel på att detta och då Pariception har sitt säte i Örebro och Elisabeth har sin verksamhet i Linköping och Nyköping är matchningen också ett exempel på att rätt kompetens och rätt känsla för bolaget är viktigare än geografisk placering.