Graphensic: Raketkarriär i nystartat bolag

Venture Arena blev katalysatorn för Graphensic AB att utse en ny VD.

Graphensic startades av några forskare på LiU som hade forskat fram och patentsökt en metod för att producera högkvalitativt grafen på kiselkarbid. Grafen är ett nanomaterial bestående av ett enda lager kolatomer. Tillämpningarna för grafen på kiselkarbid finns framförallt inom höghastighetselektronik och sensorer, tex biosensorer.

En av forskarna bakom Graphensic deltog i programmet Mentor for Research (M4R) och det var under det programmet som bolaget bildades. Graphensic fick stöd från InnovationskontorEtt och bolaget blev senare medlem av Lead Incubator. Under denna period gick bolagets förre mentor från M4R in i styrelsen och kompletterade forskarteamet.

Venture Arena gav pressen
När verksamheten i bolaget började ta form och när antalet betalande kunder ökade så växte behovet att gå från forskningsprojekt till företag. Som led i detta diskuterades det flitigt i Graphensic om bolaget skulle ta in en extern VD. Bolaget hade rådgivare både i styrelsen och från Lead, men det behövde hända mer i bolaget. En aktivt arbetande VD med energi behövdes för att ta bolaget till nästa nivå, men det var samtidigt ett beslut som gick att skjuta på, lite i taget. Om beslutet går att skjuta på, lite i taget, så finns risken att det skjuts på för länge. Venture Arena gav pressen att ta tag i VD-frågan, jobba med den och konkretisera. Behövde bolaget någon med stor och lång erfarenhet eller någon, kanske yngre, som har driv och mer energi?

”Vi fick sätta ner foten”
Under Venture Arena fick företaget intresse från flera kandidater, det fanns dem med lång erfarenhet, det fanns de som ville gå in i en rådgivande funktion på deltid och det fanns yngre kandidater med mycket driv. Till slut föll valet på en person som bolaget redan kände och som fanns i nätverket. Ordförande i Graphensic säger: ”Utan kandidatlistan och de deadlines som Venture Arena skapade hade nog beslutet tagit mer tid, varit otydligare och svårare att få till. Nu tvingades vi sätta ner foten och vi hade dessutom en lista med kandidater att välja från. Vi känner oss trygga med vårt val av VD och Venture Arena hjälpte oss att våga.”

Valet föll på Amer Ali som kommenterar: ”Jag tycker att det känns bra att det skett en strukturerad urvalsprocess. Att på kort tid gå från ex-jobb med en marknadsplan till VD kan vara svårt men jag känner ett stort stöd och trygghet i min roll. Jag har fått ett stort förtroende vilket är både hedrande och motiverande.”