Energy Solar Film: Behövde nå marknaden för att kunna rädda världen

Energy Solar Film har genom forskning utvecklat ett nytt sätt att tillverka solceller. De presenterade tekniken och sin affärsidé på Venture Arena och fick till en fullträff.

Teamet bakom Energy Solar Film har genom forskning utvecklat ett nytt sätt att tillverka solceller. Tekniken var redo att skalas upp och säljas på marknaden, men teamet behövde en erfaren entreprenör som inte bara kunde paketera en unik produkt och attrahera kapital, utan även investera tid i verksamheten och driva företaget framåt. Energy Solar Film presenterade tekniken och affärsidén på Venture Arena och fick kontakt med Mattias Josephsson.

”Sedan vi sålde det IT-företag som jag tidigare var med och byggde upp har jag i några år haft en coachande roll i en rad start-ups, men kände efter ett tag att jag måste ut på spelplanen igen.”, säger Mattias. ”Helst ville jag göra en betydande insats kring övergången från fossila bränslen till grön energi och dessutom hade jag en längre tid gått och funderat på om tryckt elektronik inte kunde vara ett sådant område. Mötet med Energy Solar Film på Ventura Arena blev en fullträff, inte minst med teamets redan befintliga drivkraft att rädda världen.”

Energy Solar Film tillverkar organiska solceller som genom sin flexibilitet, låga vikt och möjlighet till genomskinlighet kan användas på helt andra sätt än traditionella kiselbaserade solceller. Mattias började med en konkurrensanalys för att undersöka marknaden. Teamet beställde en uppsjö produkter som var baserade på traditionella solceller för att undersöka Energy Solar Films styrkor. Initialt behövdes en kund och efter en noggrann analys låg fokus på att prata med kunderna och styrka teorierna om vem kunden är. Vikten av att veta vad kunden vill ha visade sig oumbärlig. ”Helst ska man ha en kund med sig i produktutvecklingsprocessen, säger Mattias, då vet man att man utvecklar rätt sak och att man löser ett verkligt problem.”

Kommer det att lyckas? ”Det återstår att se”, säger Mattias med glimten i ögat, ”men redan nu har vi besökt flera kunder och fått positiv respons. Vi har två kundcase just nu som skulle kunna innebära stora volymer och som inte skulle vara möjliga utan vår tekniska lösning. Vi har en spännande produkt och teknik som har stora möjligheter att växa till ett roligt och stort företag. Vi kommer vara med på nästa Venture Arena för att stärka bolaget ytterligare. Venture Arena är en fantastisk plattform för oss som bygger bolag och behöver nya kompetenser”, avslutar Mattias.