Edeva: En investering som tog fart på Venture Arena

Edeva upplevde att de måste bli större och expandera nu när de fått internationell uppmärksamhet. Bland annat tack vare Venture Arena så fick företaget in en investering på 5MSEK.

Edeva säljer ett aktivt dynamiskt hastighetshinder. Man har sålt en del enheter och fått sina första utlandsorder. En Ny VTI-rapport har fått bra uppmärksamhet och gynnar företaget. Edeva upplevde att de måste bli större och expandera nu när de fått internationell uppmärksamhet.

Efter Venture Arena hade Edevas VD David Eskilsson 4 möten bokade med 4 potentiella VD-kandidater som matchade den sökta profilen. Efter mötena konstaterade David att samtliga kandidater och den respons som erhölls var kvalitativ i samtliga fall, men de valde trots detta att inte gå vidare. Vad det gäller investerare så fick bolaget inga nya kontakter under Venture Arena, men det tog fart i redan upparbetade kontakter som även de besökta Venture Arena. Så bland annat tack vare Venture Arena så fick företaget in en investering på 5MSEK.

Att skapa en ny pitch utvecklade mig mest
David Eskilsson, VD Edeva berättar om sina upplevelser från Venture Arena:

”Inför Venture Arena tog vi beslutet att aktivt söka en VD och finansiärer. Vi började via LEAD och via egna kontakter. Vi tog fram en profil och spikade nyemissionen till 5 miljoner för att kunna starta vår internationella bana. Således sökte vi VD med internationell erfarenhet. Vi började jobba med EST (East Sweden Tillväxtkapital) för att hitta kapital och till slut hamnade vi på Venture Arena. Att ta in investerare är lite som att sälja delar av bolaget och vi hade bara erfarenhet att sälja våra produkter. Vår gamla pitch var därför lite missriktad i detta sammanhang. Att mala runt och arbeta med pitchen och skapa en ny lättförståelig och slagkraftig pitch var ett av de moment som utvecklade mig mest. Pitchträningarna innan Venture Arena upplevde jag som mycket nyttiga men naturligtvis också stundtals jobbiga.”

Väldigt bra arrangemang!
”Det var nyttigt att tvingas tänka som publiken. Nu efteråt förstår jag bättre hur investerare och återfalls-entreprenörer tänker. Venture Arena-arrangemanget kan upplevas som jobbigt med alla aktiviteter och träningar innan, men det är också oerhört nyttigt. Överlag kan jag bara säga: Väldigt bra arrangemang! Men, man ska nog verkligen ha bestämt sig för att man verkligen vill ta in VD och pengar när man går dit. Det är en hel del jobb, men naturligtvis, det finns en belöning. Att vara med på Venture Arena gav verkligen mycket till oss och bolaget”, avslutar David Eskilsson.