Business som kan rädda världen

På Venture Arena hittade teamet bakom FeverSceen entreprenören Mats Thunell – en matchning som gjort att de kan omsätta sin vetenskapliga teknologi till en kommersiell produkt.

Projektet FeverScreen bestod av ett gäng forskare och ingenjörer som skapade en unik teknik som gör det möjligt att screena stora folkmängder utan att skapa köbildningar. Det kan till exempel användas för att kontrollera passagerare vid flygplatser för att begränsa spridningen av pandemier.

På Venture Arena 2015 mötte innovatören Jörgen Ahlberg och hans team den drivne entreprenören Mats Thunell. Med sitt affärstänk kunde han stärka upp teamet och omsätta den vetenskapliga teknologin bakom FeverScreen till en kommersiell produkt.

”Jag har lång erfarenhet av att vara med i tidiga faser av bolagsbyggande och har varit med och startat sex till sju bolag i fyra olika länder”, säger Mats Thunell. ”På Venture Arena våren 2015 letade jag aktivt efter ett intressant bolag. Jag var tillbaka i Östergötland efter några år utomlands och ville hitta ett embryo som jag kunde driva fram till ett riktigt bra och välfungerande bolag. Det känns även bra att vara tillbaka inom IT-branschen, det är den jag kommer ifrån ”

Produkten FeverScreen har utvecklats av Termisk Systemteknik och nu startas bolaget Imafor med Mats som delägare. Deras produkt är en automatisk värmekamerabaserad screeningutrustning som med hjälp av två kameror, en värmekamera för temperaturmätning och en vanlig kamera för ansiktsföljning, utför kontroller av stora mängder människor.

Flera personer scannas samtidigt och de som har en förhöjd kroppstemperatur kan pekas ut.

Lösningen sparar resurser då utrustningen automatiskt pekar ut personer med förhöjd kroppstemperatur samt att det skapar förutsättningar för bättre statistisk kartläggning över sjukdomar på platser där många människor möts.

”Matchningen känns väldigt bra och hela processen har varit väldigt naturlig, med bra diskussioner och delade värderingar”, säger Jörgen. ”Jag uppskattar att det finns ett tydligt engagemang hos dem som utvecklat den tekniska lösningen, men också att vi har en bra uppdelning där alla i teamet kan fokusera på delarna de är duktiga på”, fortsätter Mats. ”Det är viktigt att ha respekt, samsyn och tillit i bolaget och jag känner att vi har det. Det gör att vi nu har en bra bas att bygga bolaget Imafor på och att vi kan växa.”

Om tio år hoppas Imafor vara ett bolag som har expanderat med flera produkter där tekniken kan appliceras och att det finns försäljningskontor runt om i världen, men att forskningen och produktutvecklingen är kvar i Östergötland.