Aqwary dök på en affärsängel på Venture Arena

Aqwary har tagit fram en smart dyk-konsol för undervattenskommunikation som kommer att förändra dykning, framför allt för dykskolor. På Venture Arena gjorde de en rekordsnabb matchning med en investerare.

Aqwary har tagit fram en smart dyk-konsol för undervattenskommunikation som kommer att förändra dykning, framför allt för dykskolor. Konsolen kan kommunicera under vattnet med upp till 70 andra dykare. Information som kan utbytas är t ex var man är, kvarvarande luftmängd, djup, temperatur, samt rörelse och riktning. Den har även möjlighet till att ladda ned appar och anslutas till WIFI och har inbyggda larmfunktioner. I samband med att produkten skulle lanseras sökte Aqwary investering inför kommande tillväxt och internationalisering på Venture Arena hösten 2014.

Anders Brodin, grundare och VD på Aqwary berättar om Venture Arena:

”Det händer mycket på kvällen på själva Venture Arena och det gäller att vara alert. Det är många människor och information som rör sig på Venture Arena. Många är nyfikna och kommer fram till utställningsbordet efter pitching. Vi hade stort intresse och konversationen vid bordet kan stundtals vara besvärlig då man vill prata om speciella saker och många andra personer står alldeles för nära kring vårt bord. Man får helt enkelt prata om vissa saker vid bordet och andra saker får man skjuta fram till nästa möte. Med det intresse vi hade var det en utmaning, eftersom både vi och de som står där vill veta allt och entusiasmen är på topp precis i den stunden.”

Rekordsnabb matchning
Anders fortsätter: ”Den blivande investeraren var på plats på Venture Arena och hörde pitchen från oss. Han visste inget om oss innan och vi inget om honom. Efter pitchen kom han fram till vårt utställningsbord och vi började prata. Detta följdes upp med möten under de kommande veckorna. Det gick ovanligt fort. Vi hade faktiskt bara två möten efter Venture Arena och sen var det bestämt! Kanske något slags rekord? Vår investerare är en affärsängel som hade sålt några bolag och sökte nya att investera i.”

Allt trillade på plats
”Inför Venture Arena hade vi tankar på att ta in många miljoner eftersom det var det som bedömdes som behovet just då och för en tid framåt. Så vi resonerade i termer av många miljoner. Men efter dialog med investeraren som vi hittade på Venture Arena samt en annan investerare som vi hade kontakt med redan innan så kom vi fram till att börja med en investering på 2 miljoner. Så allt trillade på plats och gick i lås på ett mycket smidigt vis”.